e-comt tràmits on line

COMG

Baixes col·legiacióLa baixa es podrà sol·licitar voluntàriament a la Junta de Govern pel cessament de l’activitat mèdica a la província de Tarragona. Per donar-se de baixa, serà requeriment necessari el retorn (personalment o per correu postal) en el termini de 10 dies, dels documents següents:

 

  • Talonari d’estupefaents que el metge pogués tenir en aquell moment.
  • Carnet col·legial.

Aquest tràmit també es pot fer directament a les delegacions de Reus i Tortosa.

 

La Junta de Govern acordarà la baixa prèvia verificació de l’acompliment de tots els requeriments legals i estatutaris.
La baixa com a membre del COMT no implica la baixa automàtica de la pòlissa de  Responsabilitat Civil Professional. Per tramitar la esmentada baixa de la pòlissa i per conèixer les seves condicions, cal que es posi en contacte amb el Servei de Responsabilitat Professional del COMT, Tel.: 977 232 012, email: comt@comt.cat.


 
© 2010 Col·legi Oficial de Metges de Tarragona Web realitzada per MediTecnologia