e-comt tràmits on line

COMG

Associacions  i organitzacions de consumidors

 

Si com a usuari necessites una informació sobre les Associacions i Organitzacions de Consumidors i Usuaris, et recomanem que t’adrecis a l’Agència Catalana de Consum  (telèfon 012), organisme de la Generalitat de Catalunya amb les competències de Registre d’Organitzacions de persones consumidores.

 

Si com a conseqüència de la prestació del serveis professionals per algun metge col·legiat al COMT, els consumidors i usuaris que necessitin assistència i protecció en l'exerceixi dels seus drets com a consumidors, es poden dirigir al Col·legi. Al COMT seran atesos i es donarà curs a la queixa o reclamació, en cas de que la formuli ja que és una de les seves finalitats essencials, d'acord amb l'article 1.3 de la Llei 2/1974 sobre Col·legis Professionals, i l'article 36.1 de la LLei catalana 7/2006, de l'exercici de les professions titulades i dels col.legis professionals.

 

 
© 2010 Col·legi Oficial de Metges de Tarragona Web realitzada per MediTecnologia