e-comt tràmits on line

COMG

Reducció / exempció de quotes col·legials

Sol·licitud de reducció de quotes col·legials per jubilació

Informació:


Els metges de més de 65 anys que hagin cessat en el seu exercici professional, pero vulguin mantenir la seva vinculació amb la corporació, estaran exempts del pagament de les quotes col·legials.  Hauran d’acreditar que no tenen ingressos econòmics derivats de l’activitat professional mèdica.  I es comprometran a que si, un cop declarada l’exempció, i abans d’acomplir 70 anys, torna a realitzar una activitat professional retribuïda, ho comunicarà al COMT.

 

Requisits necessaris:

 

    • INFORME DE VIDA LABORAL (TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL: TELEFON 901 50 20 50 O MAIL www.seg-social.es).
    • CERTIFICAT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA acreditatiu de que NO estic inscrit en el cens d’obligats tributaris amb la condició de metge (epígraf 831,832 o 833). (emès  com a màxim 2 mesos abans de la sol·licitud).
    • Sol·licitud.


 
© 2010 Col·legi Oficial de Metges de Tarragona Web realitzada per MediTecnologia